fotofoto
Titulní strana · Bezvýkopové opravy kanalizace · bezvýkopové opravy krátkých úseků potrubí

bezvýkopové opravy krátkých úseků potrubí

Pneumatické sanační pakry pro vnitřní bezvýkopové opravy krátkých úseků potrubí DN 70 – 1200 mm laminováním

Moderní metoda pro bezvýkopové opravy umožňuje provádět opravy lokálních vad kanalizací a dalších obdobných potrubí v délce 0,6 až 5m pomocí nafukovacích sanačních pakrů. Princip spočívá v napuštění rohože z chemicky odolného skelného vlákna (CRF) speciální bezzápachovou silikátovou pryskyřicí epros. Poté je rohož navinuta a upevněna na nafukovací pakr, nejbližší šachtou vložena do potrubí a zasunuta do místa vady předem očištěného vodou nebo mechanicky. Po nafouknutí pakru předepsaným tlakem dojde k natlačení rohože na vnitřní stěny a během 1 až 3 hodin k vytvrzení pryskyřice a díky tomu získáme nové potrubí ve starém! Správné umístění rohože je zajišťováno permanentním CCTV monitoringem.

Při nafouknutí pryžového rukávce pakru dochází k natlačení pryskyřice i do spár (prasklin, děr, zlomů nebo netěsných spojů), a tím zároveň i zpevnění místa vady. Opravu je možné provádět i při vysokém protitlaku vody nebo zeminy pronikající zvnějšku do potrubí nebo i při kompletním zaplavení opravovaného potrubí vodou.

Metody epros Drainpacker a DrainME vyhovují požadavkům ČSN EN 1610 na vodotěsnost stejně jako všem obdobným normám a provozním předpisům všech vyspělých zemí světa náročným požadavkům ochrany ŽP i ochrany zdraví. Po nalepení rohože nedojde ani ke zhoršení hydraulických poměrů, ani k výraznému zmenšení průřezu potrubí, které by mohlo mít za následek zhoršení možností mechanického čištění.

 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
NameBright - Domain Expired
under suspension

WARNING!
zpetne-odkazy.com has expired.

If this is your domain name you must renew it immediately before it is deleted and permanently removed from your account. To renew this domain name visit NameBright.com