fotofoto
Titulní strana · Bezvýkopové opravy kanalizace · bezvýkopové opravy krátkých úseků potrubí

bezvýkopové opravy krátkých úseků potrubí

Pneumatické sanační pakry pro vnitřní bezvýkopové opravy krátkých úseků potrubí DN 70 – 1200 mm laminováním

Moderní metoda pro bezvýkopové opravy umožňuje provádět opravy lokálních vad kanalizací a dalších obdobných potrubí v délce 0,6 až 5m pomocí nafukovacích sanačních pakrů. Princip spočívá v napuštění rohože z chemicky odolného skelného vlákna (CRF) speciální bezzápachovou silikátovou pryskyřicí epros. Poté je rohož navinuta a upevněna na nafukovací pakr, nejbližší šachtou vložena do potrubí a zasunuta do místa vady předem očištěného vodou nebo mechanicky. Po nafouknutí pakru předepsaným tlakem dojde k natlačení rohože na vnitřní stěny a během 1 až 3 hodin k vytvrzení pryskyřice a díky tomu získáme nové potrubí ve starém! Správné umístění rohože je zajišťováno permanentním CCTV monitoringem.

Při nafouknutí pryžového rukávce pakru dochází k natlačení pryskyřice i do spár (prasklin, děr, zlomů nebo netěsných spojů), a tím zároveň i zpevnění místa vady. Opravu je možné provádět i při vysokém protitlaku vody nebo zeminy pronikající zvnějšku do potrubí nebo i při kompletním zaplavení opravovaného potrubí vodou.

Metody epros Drainpacker a DrainME vyhovují požadavkům ČSN EN 1610 na vodotěsnost stejně jako všem obdobným normám a provozním předpisům všech vyspělých zemí světa náročným požadavkům ochrany ŽP i ochrany zdraví. Po nalepení rohože nedojde ani ke zhoršení hydraulických poměrů, ani k výraznému zmenšení průřezu potrubí, které by mohlo mít za následek zhoršení možností mechanického čištění.

 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát