fotofoto
Titulní strana · Bezvýkopové opravy kanalizace

Bezvýkopové opravy kanalizace

Bezvýkopové opravy kanalizace, opravy kanalizace bez nutnosti kopat, utěsnění kanalizace, přetěsnění kanalizace, sanace kanalizace, reviztalizace kanalizace, díry v potrubí, bezvýkopové opravy, oprava kanalizace, opravy kanalizace, jak najít prasklou vodu v podlaze, jak najít prasklou vodu v topení, jak najít prasklou vodu v rozvodech vody, bezvýkopové opravy potrubí, bezvýkopové opravy dešťových svodů, Čištění kanalizace a odpadu,ucpaná kanalizace řešení havárie vody,instalatér, topenář,vyhledávání úniku vody,revize kanalizace, kontrola kanalizace tlakovou vodou,vyhledání úniku vody pomocí plynu,vodíku,únik vody vyhledání úniku vody, ztráta vody z potrubí, ztráta vody, ztráta vody z bazénu, únik vody, unikání vody z potrubí,proplachování podlahového topení,čištění podlahového topení,proplachování rozvodů pitné vody,propláchnutí topení,hledání úniku vody,závady na potrubí,ucpaná kanalizace,ucpaný odpad,lokalizace kanalizačního zápachu, zápach z kanalizace, mokré stěny,mokré zdivo,závady na potrubí, zjistit místa úniku,dohledávání, diagnostika potrubí,únik topení, únik topné vody, klesá tlak v topení,klesá tlak v kotli, ztráta tlaku v systému, flek na stěně,oprava podlahového topení,detekce úniku vody,lokalizace únik vody,hledání skrytých závad,ucpané podlahové topení,detekce úniku vody,lokalizace,trápí vás kanalizační zápach,detektor zápachu,detektor kanalizačního zápachu,zápach z kanalizace,zápach z odpadu,zápach z jímky,septiku,zápach v koupelně,zápach z WC,zápach na záchodě,průplach topení,proplach topení, špatně topí podlahové topení, netopí podlahové topení, málo topí podlahové topení,ztráta tlaku v topení,vyvrtání děr,vrtání betonu,vrtání cihel,vrtání železobetonu,stroje pro vrtání otvorů,vrtání otvorů pro instalace,prostupy pro trubky,prostupy pro instalace,provrtání stropu,provrtání stropní konstrukce,provrtání stěny, provrtání zdi, provrtání příčkyhledání netěsností, jak na únik vody, jak na ucpanou kanalizaci, ucpaný pisoár, kanalizace Praha, Čelákovice, Satalice, Běchovice, Újezd, Klánovice, Šestajovice, Jirny, Zeleneč, Kbely, Kyje, Dolní Počernice, Koloděje, Říčany, výměna radiátorů bez vypouštění

BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY KANALIZACE - NOVÉ POTRUBÍ VE STARÉM BEZ NUTNOSTI KOPÁNÍ!

Technologie EPROS TRELLEBORG pro bezvýkopové opravy kanalizací:

Inverzní sanační systémy oprav potrubí epros DrainLiner

(laminování dlouhých úseků pomocí obráceného rukávce)

Metody epros DrainLiner umožňují provádět opravy dlouhých úseků potrubí DN 50 až 800 mm pomocí vtlačování obráceného dvousložkovou pryskyřicí smáčeného rukávce z polyesterové tkaniny potahované PVC nebo PUR.

Aby bylo zamezeno výskytu bublin, které mají zásadní vliv na kvalitu opravy, je laminovací rukávec opatřen odvzdušňovacími otvory a přebytečný vzduch je odsáván pomocí vakuovací vývěvy. Homogenní impregnace pryskyřice v rukávci je zajišťována na speciálním impregnačním stole. Naimpregnovaný rukávec je poté navinut do bubnu inverzní jednotky, kde je celou operaci možné kontrolovat pomocí pozorovacího okénka. Konec navinutého rukávce se obrátí do manžety, která je poté připevněna na konec inverzní průhledné a ohebné hadice a vsunuta šachtou nebo jiným servisním otvorem do poškozeného potrubí. Tlakem vody nebo vzduchu je poté převrácený rukávec odvíjen a vtlačován do opravovaného potrubí.

Výhodou metody epros DrainLiner je možnost použit na vtlačování rukávce jak tlakového vzduchu (silikátová pryskyřice) tak i horké vody - případně páry (epoxidová pryskyřice). Opravu lze snadno provést přes jakoukoliv šachtu nebo servisní otvor za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Výsledkem je naprosto hladký vnitřní povrch opravovaného potrubí bez jakýchkoliv negativních hydraulických změn. Odpad nebo možnost znečištění okolí jsou nulové.

Stejně, jak může být poškozené kanalizační potrubí u domů, tak může být poškozené vlivem vysokých mrazů v zimě nebo špatnou montáží i potrubí bazénů. V posledních měsících se nám podařilo vylhledat prasklé potrubí a následně opravit bezvýkopovou opravou již několik bazénů jak u rodinných domů, tak i veřejných koupalištích!

11.10.2011. 12:18

Epros®DrainLining – řešení a opravy pro:

Epros®DrainLining – řešení a opravy pro:

 • Hlavní řády kanalizačního potrubí
 • Domovní kanalizace
 • Potrubí bazénů
 • Připojky
 • Vnitřní rozvody a potrubí

Aplikovatenost systému inverzní opravy:

epros ® DrainLining je vhodný systém pro opravy a použití ve všech kruhových, vejčitých a více-dimenzionálních potrubí.
Sanované potrubí může být vyrobeno z libovolného běžného materiálu např. beton, azbestový cement, plasty (PVC, GRP, PP, HDPE), litina, kamenina a další.

Typy poškození, které je možné opravit pomocí systému inverzního rukávce :

 • Průnik podzemní vody přes hrdlové spoje, praskliny nebo zborcené stěny do potrubí
 • Průsak odpadní vody do vnějšího prostředí přes hrdlové spoje, praskliny nebo zborcené stěny do potrubí
 • Nadměrné zanášení potrubí způsobené vysokým mechanickým poškozením povrchu
 • Koroze samotného materiálu potrubí
 • Popraskané potrubí bazénů vlivem mrazů či špatnou pokládkou

Výhody bezvýkopových oprav bez nutnosti kopání:

Výhody bezvýkopových oprav bez nutnosti kopání:

 • žádné výkopové práce
 • žádný zásah v bytech
 • značná redukce času opravy
 • minimální obtěžování obyvatel a narušení dopravy
 • žádné sedání zeminy
 • žádný odvoz přebytečné zeminy
 • menší pravděpodobnost poškození jiného potrubí nebo podzemních kabelů
 • menší narušení životního prostředí - kořenů stromů, vodních toků atd.
 • nikde není znát, že by někdo něco dělal...:)

bezvýkopové opravy krátkých úseků potrubí

Pneumatické sanační pakry pro vnitřní bezvýkopové opravy krátkých úseků potrubí DN 70 – 1200 mm laminováním

Moderní metoda pro bezvýkopové opravy umožňuje provádět opravy lokálních vad kanalizací a dalších obdobných potrubí v délce 0,6 až 5m pomocí nafukovacích sanačních pakrů. Princip spočívá v napuštění rohože z chemicky odolného skelného vlákna (CRF) speciální bezzápachovou silikátovou pryskyřicí epros. Poté je rohož navinuta a upevněna na nafukovací pakr, nejbližší šachtou vložena do potrubí a zasunuta do místa vady předem očištěného vodou nebo mechanicky. Po nafouknutí pakru předepsaným tlakem dojde k natlačení rohože na vnitřní stěny a během 1 až 3 hodin k vytvrzení pryskyřice a díky tomu získáme nové potrubí ve starém! Správné umístění rohože je zajišťováno permanentním CCTV monitoringem.

Při nafouknutí pryžového rukávce pakru dochází k natlačení pryskyřice i do spár (prasklin, děr, zlomů nebo netěsných spojů), a tím zároveň i zpevnění místa vady. Opravu je možné provádět i při vysokém protitlaku vody nebo zeminy pronikající zvnějšku do potrubí nebo i při kompletním zaplavení opravovaného potrubí vodou.

Metody epros Drainpacker a DrainME vyhovují požadavkům ČSN EN 1610 na vodotěsnost stejně jako všem obdobným normám a provozním předpisům všech vyspělých zemí světa náročným požadavkům ochrany ŽP i ochrany zdraví. Po nalepení rohože nedojde ani ke zhoršení hydraulických poměrů, ani k výraznému zmenšení průřezu potrubí, které by mohlo mít za následek zhoršení možností mechanického čištění.

 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát