fotofoto
Titulní strana · Bezvýkopové opravy kanalizace · Epros®DrainLining – řešení a opravy pro:

Epros®DrainLining – řešení a opravy pro:

Epros®DrainLining – řešení a opravy pro:

 • Hlavní řády kanalizačního potrubí
 • Domovní kanalizace
 • Potrubí bazénů
 • Připojky
 • Vnitřní rozvody a potrubí

Aplikovatenost systému inverzní opravy:

epros ® DrainLining je vhodný systém pro opravy a použití ve všech kruhových, vejčitých a více-dimenzionálních potrubí.
Sanované potrubí může být vyrobeno z libovolného běžného materiálu např. beton, azbestový cement, plasty (PVC, GRP, PP, HDPE), litina, kamenina a další.

Typy poškození, které je možné opravit pomocí systému inverzního rukávce :

 • Průnik podzemní vody přes hrdlové spoje, praskliny nebo zborcené stěny do potrubí
 • Průsak odpadní vody do vnějšího prostředí přes hrdlové spoje, praskliny nebo zborcené stěny do potrubí
 • Nadměrné zanášení potrubí způsobené vysokým mechanickým poškozením povrchu
 • Koroze samotného materiálu potrubí
 • Popraskané potrubí bazénů vlivem mrazů či špatnou pokládkou
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát